Nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn 43 đạm – chai 1000ml

206.000