Nước mắm Khải Hoàn 40 đạm – 6 Chai 205ml/thùng

241.000