NƯỚC MẮM KHẢI HOÀN 45 ĐỘ ĐẠM CAO CẤP – 6 CHAI 90ML/HỘP

339.000