Nước mắm Khải Hoàn 43 đạm – 6 chai 90ml/hộp

165.000