Nước mắm Khải Hoàn 43 đạm – 6 chai 90ml/hộp

195.000