Tiêu đen Phú Quốc (tiêu chín loại 2) – 1kg

320.000