Mật sim Bảy Gáo – 500ml

220.000

Chuyên cung cấp Rượu Sim Bảy Gáo Phú Quốc tại HCM