Rượu sim Bảy Gáo – 500ml – 29% vol

190.000

Chuyên cung cấp Rượu Sim Bảy Gáo Phú Quốc tại HCM.