Rượu Sim Sơn Phú Quốc – 500ml – 30% – Vol

130.000

Đại lý chính hãng của rượu Sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.