Rượu mỏ quạ – 1500ml

420.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.