Rượu Hải Mã – 750ml – 39% vol

570.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.