Rượu Sim Sơn Phú Quốc – 600ml – 39% – Vol

230.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.