Mật Sim Sơn Phú Quốc – 500ml

170.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.