Rượu sim Sơn Phú Quốc – 600ml – 30% Vol

210.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.