Rượu mỏ quạ – 600ml

160.000

Đại lý chính hãng của rượu sim Sơn Phú Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh.