Mực khô Phú Quốc loại 1. 7-8 con/kg

1.320.000

Mực khô Phú Quốc loại 1 được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang.