Mực khô Phú Quốc loại 1. 10-12 con/kg

1.180.000

Mực khô Phú Quốc loại 1 được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang