Cá khô Thiều tẩm tiêu đường – 1kg

580.000

Cá khô thiều bán tại Dương Đông Food là hàng loại 1.