Tôm thẻ khô loại lớn chuẩn xuất khẩu – 500 gram

600.000

Tôm khô thẻ đặc biệt được làm từ tôm thẻ tươi, hàng đều con, khô ngọt và là hàng Công ty đạt chuẩn xuất khẩu.